Profil

Linda Petersen Psykotraumatolog RITS®

Jeg er født i 1972, og er opvokset i Hvidovre. Det har altid været et mantra for mig at kunne gøre en forskel. I årene 1987-1990 var jeg samarit i Dansk Folkehjælp og varetog bl.a. førstehjælpsvagter på Dyrehavsbakken. Igennem 25 år, har jeg været spejderleder for teenagepiger, hvor jeg ofte har lagt øre og skulder til voldsomme personlige beretninger, -som ikke tidligere er blevet fortalt. Siden 1990 har jeg været aktiv frivillig i Beredskabsstyrelsen i Hedehusene, hvor jeg har fået en bred uddannelse bl.a. indenfor brand, redning, katastrofemedicin, og kommunikation. Siden 2004 har jeg været en del af Beredskabsstyrelsens landsdækkende kollegastøttenetværk. Næstformand i Scandinavisk forening for psykotraumatologer RITS® siden 2015.


Min erhvervserfaring bygger på  10 års erfaring som pædagogmedhjælper i SFO og samtaler med børn og forældre i sorg og krise. Jeg har 1½ års erfaring fra Københavns Dyrehospital og forståelse for et kæledyrs store betydning i familien. Derefter 4½ års erfaring som sekretær i Sundhedsplejen, hvor jeg modtog opringninger fra bekymrede nybagte forældre. Jeg har 1 års erfaring som omsorgsmedhjælper/vågen nattevagt på Røde Kors herberg for kvinder, og havde omsorgssamtaler med beboerne, når dæmonerne kom frem  om natten.


Jeg arbejder nu, som sekretær på Indvandrermedicinsk Klinik, på Hvidovre Hospital. Vi modtager flygtninge og indvandrere med traumatisk baggrund og somatiske sygdomme. Jeg har qua mit arbejde igennem mange år, været en professionel del af mange familiers liv, når de har oplevet sorger, kriser og glæder.


Personligt har jeg en bred erfaring omkring livets mange udfordringer, tab, sorg, stress, -der gør at jeg møder nye mennesker med forståelse og tolerance.


Jeg er opsøgende efter ny faglig viden, deltager i relevante temadage og det årlige årsmøde for Psykotraumatologer RITS®. Jeg har haft privat klinik siden 2015.

Jeg har følgende relevante uddannelser og kurser:


2018 Seminar & Årsmøde Scandinavisk forening for psykotraumatologer RITS®, Trondheim, Norge.

2017 Seminar & Årsmøde Scandinavisk forening for psykotraumatologer RITS®, Örebro, Sverige.

2016 Psykotrauma 2016, Ny kundskab og ny viden indenfor psykotraumatologi RITS®, Soscon København.

2016 Kommunikation i praksis, Bigum&Co., bestået karakter: A/12.

2016 Psykiatri-seminar DSU Hvidovre-Brøndby.

2016 Optimering af den psykologiske indsats efter katastrofer og terror. Syddansk Universitet.

2015 Psykotrauma 2015, Ny kundskab og ny viden indenfor psykotraumatologi RITS®, Soscon Oslo.

2015 Certificeret Psykotraumatolog RITS®. SOSCON - Institutt for krisehåndtering.

2015 Psykologi og Kommunikation, COK Herlev, bestået karakter: A/12.

2014 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 3 v. Høgskolen i Hedmark, bestået karakter: B/10.

2014 Seminar & Årsmøde Scandinavisk forening for psykotraumatologer RITS®, København.

2014 Kognitiv terapi og motiverende samtale, temadag v. Allan Hedegaard Fohlmann.

2014 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 2 v. Høgskolen i Hedmark, bestået.

2014 Psykotraumatologi RITS® avanceret niveau trin 8 v. Are Holen/ Soscon.

2013 Psykotraumatologi RITS® avanceret niveau trin 7 v. Are Holen/ Soscon.

2013 Kursus i Mindfulness, meditation og stresshåndtering v. Iben Buemann.

2013 Psykotraumatologi RITS® videregående niveau trin 6 v. Are Holen/ Soscon.

2012 Psykotraumatologi RITS® videregående niveau trin 5 v. Are Holen/ Soscon.

2012 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 1 v. Høgskolen i Hedmark, bestået.

2010 Psykologi, kommunikation og service, Niels Brok, bestået karakter: A/12.

2007 Kollegastøtte - Opgradering til RITS® grundlæggende niveau v. Henrik Lyng/ BRS.

2004 Kollegastøtte, krisesamtaler og psykologisk debriefing v. Henrik Lyng/ BRS. Vedligeholdt: 2006, 2008, 2011 og 2013.

2001 Grundkursus i Healingsmassage & samtaleterapi v. Jørgen Warming og Inga-Clara Lepke/ Kilden.

1995 AMU kursus i konfliktbehandling & Krisepsykologi.

1993 Højere forberedelseseksamen, skriftlig 2. års opgave i psykologi - bestået karakter: C/7.

1993 Højere forberedelseseksamen, enkeltfagseksamen i psykologi - bestået karakter: C/7.

1991 KUA psykologi på AVU niveau.

1990 Erhvervsfaglig grunduddannelse, tilvalgsfag psykologi.

Kurs mod Livet

v./ Linda Petersen

2650 Hvidovre

Mob. 2023 7372

mail@kursmodlivet.dk


Copyright © 2019